ข่าวสาร

บทความ

 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีฯ

อ่าน 29 ครั้ง
สถานที่ท่องเที่ยว 1.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มาถึงเมืองคอน แน่นอนต้องแวะมาที่ วัดพระมหาธาตุวรมห...
อ่านต่อ >>
 
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครศรีฯ

อ่าน 26 ครั้ง
ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกได้หลายชื่อ เช่น นคร, เมืองคอน, คอน, นครศร...
อ่านต่อ >>
 
 

วีดีโอแนะนำจังหวัดน่าน

อ่าน 35 ครั้ง
ลิ้งวีดีโอ https://youtu.be/pOL075TCmZs...
อ่านต่อ >>
 
 

สิ่งตอบแทนที่ทำให้กับจังหวัดน่าน

อ่าน 38 ครั้ง
สิ่งตอบแทน ที่ทำให้กับจังหวัด 1. ช่วยกันเก็บขยะในสถานที่ต่างๆในจังหวัด 2. รักษาวัตณธรร...
อ่านต่อ >>
 
 

วัตณธรรมประเพณีของจังหวัดน่าน

อ่าน 29 ครั้ง
วัตณธรรมประเพณีของจังหวัดน่าน 1.ประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลได้มีการปฏิ...
อ่านต่อ >>
 
 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

อ่าน 29 ครั้ง
สถานที่ท่องเที่ยว 1.วัดภูมินทร์ วัดสำคัญของเมืองน่าน อยู่คู่เมืองน่านมากว่า 400 ปีแล้ว มีสถ...
อ่านต่อ >>
 
 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดน่าน

อ่าน 53 ครั้ง
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ภูเวียงแช่แห้ง เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศ...
อ่านต่อ >>